รางวัลการแข่งเปียโน 2017

รางวัลการแข่งเปียโน Trinity Music Learning Fest Bangkok 2017 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. ฉัตรทวี แดงพิบูลย์สกุล (เหรียญทองแดง รุ่นเล็ก) เมื่อ 1 สิงหาคม 2560 ที่ Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   ในการแข่งขันเทศกาลดนตรีเพื่อการเรียนรู้ Music Learning Fest ครั้งที่ 6 ภายใต้การสนับสนุนจาก Trinity College London ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ  กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนนักดนตรีทั่วไปได้แสดงออกต่อสาธารณะ เพื่อฝึกฝนทักษะด้านดนตรี รวมถึงความกล้าแสดงออกและการเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง พร้อมได้รับคำแนะนำจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปพัฒนาทักษะดนตรีของตนเองอีกด้วย ในการแข่งขันจะให้เยาวชนนักเปียโนเลือกบรรเลงเพลง 2 เพลงจากหลักสูตรสอบ Trinity College London Piano Syllabus 2018-2020 และได้รับเหรียญรางวัลตามระดับฝีมือการบรรเลง ขอบคุณการแข่งขัน Music Learning Fest…

Read more