คอร์สเรียนเปียโน

หลักสูตรได้มาตรฐาน | เรียนแบบตัวต่อตัว | เหมาะกับทุกวัย
null

หลักสูตรเปียโน

และทฤษฎีดนตรีสากล

หลักสูตรการเรียนเปียโนที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เราจึงเลือกหลักสูตรของ Alfred’s ที่มีคุณภาพระดับสากล จากประเทศอเมริกามาเป็นหลักสูตรหลักที่ใช้ในการสอน

คอร์สเปียโนสำหรับผู้ใหญ่

20 ปี ขึ้นไป

 • ผู้เรียนสามารถเลือกเพลงที่ต้องการเล่น มาให้คุณครูสอนโดยเฉพาะได้
 • จะสอนสอดแทรกเทคนิคการเล่นเพลง คลาสสิก  ป็อบ    

สิ่งที่ได้รับ

 • สามารถเล่นเปียโน 2 มือได้ 
 • สามารถ Sight Reading โน๊ตเพลงที่ไม่เคยเล่นมาก่อนได้ด้วย
 • สามารถเล่นเพลงที่ต้องการเล่นได้ 1 เพลง
 • สามารถเล่นเพลงได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

คอร์สเปียโนสำหรับเด็กโต

6 ปี ขึ้นไป

 • สอนตั้งแต่การอ่านโน๊ต ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น การเล่นเพลงให้ตรงตามจังหวะ ไปจนถึงการฝึกเล่นเพลง Classic และเพลงป๊อบ

สิ่งที่ได้รับ

 • มีสมาธิที่ดีขึ้น 
 • สามารถอ่านโน๊ตเปียโน และจับจังหวะของดนตรีได้
 • สามารถ Sight Reading โน๊ตเพลงที่ไม่เคยเล่นมาก่อนได้ด้วย
 • สามารถเล่นเปียโน 2 มือได้

คอร์สเปียโนสำหรับเด็กเล็ก

อายุ ระหว่าง 4-5 ปี

 • เน้นให้เด็กสนุกกับการเรียนดนตรีผ่านเกมส์ และกิจกรรมต่างๆภายในคลาสเรียน
 • เด็กจะได้ฝึกการอ่านโน๊ต และการเล่นให้ถูกต้องตามจังหวะของเพลง

สิ่งที่ได้รับ 

 • สามารถแยกเสียงสูง เสียงต่ำได้ 
 • รู้จังหวะของโน๊ตแต่ละตัว 
 • สามารถอ่านโน๊ตตัวโด เร มี ฟา ซอลทั้งมือซ้าย และมือขวาได้

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น สำหรับผู้เรียนทุกวัย

 • เนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน เหมาะกับนักเรียนที่กำลังเรียนดนตรีในระดับต้น หรืออยากเข้าใจทฤษฎีดนตรี
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ทฤษฎีดนตรีซึ่งจะทำให้เราเข้าถึงอารมย์เพลงมากยิ่งขึ้น​

การสอบเทียบวัดระดับความสามารถทางเปียโน

ครูจะส่งนักเรียนสอบวัดระดับความสามารถทางเปียโนกับ Trinity College London ซึ่งเป็นการสอบดนตรีมาตรฐานสากลจากสหราชอาณาจักร โดยครูจะพิจารณาให้ว่า จะต้องสอบเกรดใด แต่โดยนักเรียนจะต้องเป็นผู้ชำระค่าหนังสือเพลงสอบและค่าสมัครสอบเอง